onsdag 27 augusti 2014

Morgon i augusti

Augusti på väg ut genom höstens svängdörr ... Men en dikt hinner med ut i den svala luften, en dikt ur den digra luntan som skall till trycket i morgon.  
(Boken innehåller dikter ur alla mina samlingar och beräknas utkomma i slutet av september).


En sådan morgon när man måste ta itu med sitt liv
fastän kaffet är nästan urdrucket, innan dimman
ännu hunnit lyfta och på fönsterbrädan pianoklinket i P2.

Men var, var finns livet?

Katten är utsläppt och kliver
på allt svalare tassar genom gräset.
Humlorna sover och ännu har inte
kejsarkronorna slagit ut.

På väg mellan Syrakusa och Övre Soppero
sitter en medelålders man
i en medelmåttig bil och tänker på annat.
Själv kliver jag i kattens fotspår försiktigt
förbi de knähöga brännässlorna
mot kompostens doftande kulle
där det på en halvrutten kålrot
ligger en diamant av dagg.
GillaGilla ·  · Marknadsför · 

tisdag 19 augusti 2014

DET ENKLASTE

1
Det är ännu en sommar
och det blåser
på handens nyckelpiga
Det är mitt i kvällen
Jag sitter helt enkelt
på trappan

2
Det är äntligen augusti
Ingen tänker på de dova isar
som också de
är på väg –
Och ingen vet
varför vinden låter
just som den gör
Det är heller inte nödvändigt,
det behövs inte
Men gräset behövs
och regnet, det förbannade
regnet behövs
De långsamma maskarna behövs
för att jorden
och vi –

3
Blåsten är kvar
och vet vad den vill
med just denna kväll
som samtidigt liknar en syrenkvist
och en schäfernos

4
Att låna någon med blicken
utan att veta

Bortom mörkret
väntar mörkret

Gräset har nått
sin absoluta grönska

Vågorna ropar sina namn,
det lilla svaret
på den barnsligt stora frågan

5
Det finns stunder
då tankarna trevar
likt blinda igelkottar
över de stenar
som vant sig vid väntan
mitt i en kväll

Jag sitter
helt enkelt på trappan

fredag 15 augusti 2014

Inte ens livet är till salu!


”Du som inte syns, finns inte!” Så stod det på en buss – reklam och människosyn på en och samma gång. I USA säger man: ”You are what you eat.” I Sverige är den eviga frågan: ”Och vad jobbar du med?” Jag träffade en buddhistmunk som sa: ”Du är det du tänker. Det är dina tankar som är du.”
Vårt samhälle har utvecklats dithän att det är ytan som betyder mest, signalen som berättar något om köpkraft och prestationsförmåga.
Tid är pengar, heter det. Allting ska översättas till siffror. Våra liv blir som en streckkod, vi blir snabbt avläsbara och placerade i ett fack. Allt efter lönsamhetspotential.
Så har det blivit med naturen. Så är det med människorna. Det är tragiskt men det måste inte vara så. Det finns en annan ordning!
+
Ur en dikt om skogen som jag skrev för rätt länge sedan, vill jag bjuda på slutklämmen:

Är tiden landskap eller innanmäte?
Vem har tid att låta bli att leva?
Vem hinner leva?
Vad är klockan?

Hur mäter vi linneans reviga flykt?
Kan minnet av en susande tallhed
ersättas med musik, smaken av fullmogna
hjortron tas fram på kemisk väg?
Tjärnens nattliga sidenyta,
ljudet från sågens spånvrål,
kådans friska ånga,
den skimrande nävern i början av maj
– vad är allt detta värt
i annat än pengar?

Det finns inga förståndiga träd,
inga taktiska skojfriska blygsamma träd,
inga organiserade skogar
eller anarkistiska dungar,
inga julfirande granar eller finklädda björkar
Misstänksamma rönnar finns inte heller
och inte blandekonomiska tallrötter,
långsinta alsnår, otåliga enbuskar,
inställsamma lärkträd – finns inte!
Men det finns det,
folk som andas, folk som tänker,
folk som arbetar finns det,
liksom det finns några
som inte har fattat ett barr
– vad har de i skogen att göra?

Skogen är inte bara hararnas hem,
det är också vårt

+

Bristen på tid och jakten på pengar, det präglar vår samtid och vårt samhälle. I alltför hög grad. De som har mer än nog strävar efter ännu mer och de som saknar det mest får dag ut och natt in kämpa för livets nödtorft. Detta har blivit allt tydligare i vår digitala och teknikstyrda tidsera, men problematiken är gammal, som en grånad norsk gärdsgård.
Arne Garborg hette en norsk bondediktare (1851-1924) som skrev följande dikt:

Man kan köpa sig
mat, men inte matlust,
droppar, men inte hälsa,
mjuka sängar, men inte god sömn,
grannlåt, men inte trivsel,
nöje, men inte glädje,
kamrater, men inte vänskap,
tjänare, men inte trofasthet,
gråa hår, men inte ära,
lugna dagar, men inte frid.
Skalet av allting kan man köpa för pengar.
Men inte kärnan, den är inte till salu.

Nej, själva livet är inte till salu, ej heller människovärdet!

+++

Denna text ingår i en karusell av bilder, filmer, satir, credon – www.kultur.intetillsalu.nu