fredag 30 juli 2010

Sommaren, samtalen


Sommaren är för mig en sorts samtalscentrifug. Människor tycks vara fria från de små ljudlösa kugghjul som annars utmäter gränserna för fritt strövande i tillvaron. Bland mycket annat är vårt café och inte minst trädgården en mötesplats för människor, tankar i enskildhet lika väl som just samtal, förtroliga stunder i päronträdets skugga. Dessa möten sker precis så planlöst och till synes slumpartat som tänkas kan. Och kasten blir därefter, mellan himmel och jord, på liv och död. Minnen som täcks av när en gammal klasskompis dyker upp. Gemensamma insikter som uppstår i ordbytet med en helt ny bekantskap. Skratten från jordgubbstårtebordet där en tysk familj firar dotterns födelsedag för tredje året i rad.

Regnet faller, fönstren immar. Under tak blir samtalen dovare, mindre förtroliga verkar det. Däremellan ringer telefonen, kulan i livets flipperspel tar en ny riktning och ett nästan inte avslutat samtal går över i ett nytt med en helt annan klangbotten.
Rallarrosen har snart blommat upp till toppen, älggräsets söta doft ska också den slockna och renfanan tar över i vägkanten. Också blommorna mäter vår tid genom sommaren.

Rösten som säger: ”… som en vandrande solfläck under träden”. En fin bild för våra liv, där vi bidrog med några ord i ett långt större samtal. Och tystnaden, den stora och förstående tystnaden. Varför är vi så rädda för den?

torsdag 29 juli 2010

Bengt Berg | Glömskans manifest


I ett hörn av tystnaden
brummar humlorna

Ljuset bromsas upp, doften
av älggräs skaver mot flagnad knut

Varför är det så ont om fjärilar i år?
– som om deras fladder kunde hjälpa

Vinden nuddar vid gardinfållen
som vi vid våra liv

Golvet har nästan glömt hur fötterna lät
innan de gick ut på vägen och försvann

Det som finns kvar av glömskan
kan vi ta på, och: vi kan leka
att våra tankar blir segel
för humlornas drömmar

Och snart, snart
kommer en människa
in i det som en gång var ett kök,
fyllt av röster och kaffedoft

En människa som vet hur man
gör när man, som daggen
lägger sin närvaro
i ögonblickets famn

[10 juli 2010]