fredag 3 januari 2014

Gott nytt samhälle!


Bland all eftersänd post från Riksdagen återfinns några melongröna A4-ark med skrivelser och propositioner från regeringen. En skrivelse med nummerlapp 2013/14:61 har drygt sju rader och heter: En politik för en levande demokrati. Är inte det ett underbart tema inför nyåret med tillhörande ”superval”? Hur håller vi politiken levande utan att nöja oss med konstgjord andning på demokratin?
Inför juluppehållet inträffade två tilldragelser som rönte stor uppmärksamhet. Jag tänker på följetongen runt ”den övre brytpunkten”, voteringarna i kammaren med mellanspel i konstitutionsutskottet och till sist ett svidande nederlag för Alliansen.
Den andra händelsen var nazistattacken på fredliga demonstranter i Kärrtorp, när flaskor och smällare regnade över barnvagnar, gamla och alla som deltog i manifestationen. Ur denna avskyvärda attack växte ett så mobiliserande motstånd att en fotbollsplan fylldes med glädje, kärlek och beslutsamhet: Inga rasister på våra gator!
Det är på dessa båda sätt som vi hanterar demokratin i landet, inom de folkvaldas parlament och ute på gator och torg. Det ena förutsätter det andra och gör demokratin och politiken både fungerande och levande.
Nytt år, vad finns att önska, vad kan vi göra? Eftersom det handlar om politik vill jag dela med mig av August Strindbergs Lilla katekes för underklassen, en stridsskrift från 1884: Vad är underklass?
Och svaret: De närande, de styrda. De som med sina händer frambringa mat, kläder, bostäder och bränsle äro de arbetande, de närande.

Det stämmer dåligt med dagens ”sanningar”, som basuneras ut från maktens tribuner. Vad vi inte bara kan önska oss, fast mera kämpa för, är att befria verkligheten från Högerns dimridåer, så att hela samhället kan framstå i all sin o-glans. Vi måste berätta om varje människas lika värde, om att det är vi tillsammans som utgör framtiden!

Låt rättvisan, solidariteten och omtanken ersätta Alliansgirigheten den 14 september.
Gott Nytt 2014!

Bengt Berg, riksdagsman (V)