tisdag 30 juli 2013

Sommar, sommar... höstDebatt
Sommar i kubik, ljumma badvikar, eldningsförbud och en strid ström av bilar genom provinsen.
Det är som om en annan civilisation uppenbarats i grönskans land. Barnen stojar och glammar i vattenglittret, de äldre sitter i syrénbersån och minns hur det var förr i tiden när hölassen gungade och det ännu fanns hästar som drog.
En av de vanligaste frågorna man som riksdagsman får är: hur länge är ni lediga? De flesta av oss svarar att själva riksdagen drar igång i mitten av september, men innan dess är det diverse exkursioner, partisammandragningar (för Vänsterpartiets del i Umeå 18 augusti, då partiets ledare Jonas Sjöstedt ska berätta om vad som vårt parti skall kämpa för under den närmaste framtiden), studiebesök och en rad informella träffar. Kanske är de senare de viktigaste, då man får lyssna på vad som folk flest tycker är trängande samhällsfrågor, på kort eller lång sikt. Ungdomsarbetslösheten är en sådan fråga, liksom den klimatförändringen som riskerar att drabba oss alla, men som alltid slår hårdast mot dem som redan nu har det sämst. Dessa frågor måste få sin rättmätiga plats i det kommande valårets debatter och i riksdagens likaså!
I sommar har jag läst en bok av min poetkollega och politiker i det finska Vänsterförbundet – Claes Anderssons Mina tolv politiska år. Den mångsidige Andersson, som varit verksam som psykiatriker och jazzpianist, fotbollsspelare och författare, tillika både partiordförande och kulturminister i en av dessa finska regnbågsregeringar. Han har mången klok tanke att förmedla och mycket av det han skriver om känner jag så väl igen. Till exempel: ”Att vara riksdagsman i opposition är att gå omkring med en ständig vrede som hotar att kväva en.” Och enligt Andersson är demokratin nödvändig för att såväl ta till vara människans goda förmågor, som att motverka de dåliga.
Sommar, som sagt. Tid att leka fri, att studera fjärilarnas lek med luften, att träffa både sina närmaste och att göra nya bekantskaper. Tid att samla kraft för den mörka årstiden och för de nya utmaningarna som väntar både utanför och innanför politiken. Fortsatt fin sommar – och gärna lite svalkande nattregn!
Bengt Berg,
Vänsterpartiet

måndag 8 juli 2013

Första sommarkvällen i Heidruns trädgård: 7/7

Så var det dags för premiär, fram med bänkarna som har stått i vinterdvala, upp med partytält för INKA-Jonas som så utmärkt kör ljudet säsong efter säsong, så tacksamhetens tankar till vädret makter för denna solflödande dag, upp med lite P-disciplinerande skyltar ... och med Heidruns vänner hjälp blir det en så fin kväll, givetvis också tack vare den entusiastiska publiken och absolut artisterna:

Gycklarbröderna från Lebbiko/TRIX som hivade knivar, slukade eld, körde improvisationer och skojade med publikum. Så kom Edith Backlund med sin gitarr och sina fina sånger, direkt från Fryksdalsbanans heta rälsbuss.

PAUS med kaffe och vad övrigt från köket, kanske en titt i antikvariat och bokhandel, eller rundvandring i den gammelskog som visas, i fotografisk form av Roine Magnusson. Andra halvlek blir det Tom Waits-låtar förmedlade av Karin och Karin, Danielsson och Tenggren, ackompanjerade på gitarr av Kristoffer Sundberg. Allt förlöpte väl, folk njöt och första sommarkvällen var till ända.