lördag 25 februari 2012

På väg...är man alltid, på väg. Framåt eller tillbaka i tiden. För första gången på en plats eller för tusende och man märker knappast att man är på väg för allt är så välbekant, så många gånger passerat. Men om man för första gången står under den heta solen och har en önskan om att komma ut till vattnet, stranden, hamnen då möter blicken tacksamt ett riktmärke.

Inga kommentarer: