måndag 13 juli 2009

Kulturhuset i Paris, det svenska

Stäng inte!

Paris är och har varit en självklar destination för alla kulturintresserade svenskar och väl där tar man sig en spatsertur genom de trivsamma Marais-kvarteren, kanske till Picassos eget museum där det längst inne i salarna står en vacker get, inte alldeles olik den Heidrun som stod på taket till Valhall och åt av världsträdet Yggdrasils frodiga grönska. Men i dessa kvarter ligger också det SVENSKA KULTURHUSET (Institut Suédois), som en gång i tiden införskaffades av Gunnar Sträng, salig i åminnelse. Nu hotas detta Sveriges enda kulturhus utomlands av skrotning! Vad tänker regeringen (i så fall) på? Kulturskymning i globaliseringens och den europeiska gemenskapens namn?

Genom detta svenska kulturhus mitt i den brusande franska huvudstaden möter varje år över 100.000 parisare svensk konst, musik, teater, design, film, foto, forskning mm. Svenskkurser ges på kvällarna. Svenska företag presenterar sig och arrangerar möten i de vackra salarna. Där finns ett tiotal gästbostäder för svenska forskare och konstnärer. Caféet på den vackra gården är ett av de populäraste för söndagsflanerande franska familjer.

Nu övervägs alltså stängning - trots att CCS (Centre Culturel Suédois), med en struntbudget, har en omätbar betydelse för svensk-franskt kulturellt och vetenskapligt utbyte och för en långsiktig förståelse och sympati mellan länderna.

UD, vakna! Det duger inte bara med svenska krusbär!

Inga kommentarer: