söndag 15 mars 2009

"Vietnam är nära..."

... nära som ett löfte. Sången vi sjöng på gator och torg. Det orättfärdiga kriget som pågick där långt borta, det kom oss nära. Fortfarande finns fruktansvärda minnen kvar hos dem som upplevde bombningarna och än idag kan man se missbildade människor som dioxinet förstörde framtiden för.
Den som vill påminna sig och få en bild av livet i Vietnam av idag kan med fördel läsa novellantologin ELDSOMMAR, JUNIREGN (Bokförlaget Tranan).

I detta brödrakrig
är vi blott maskar, myror
... men vi, ack, även vi
hade en gång
ett hem och kärlek..
.

(ur novellen Vilda vindar av Bao Ninh, övers. Karin Lidén)

Inga kommentarer: