måndag 30 mars 2009

Helsinki III
Det var alltså i samband med presentationen av boken RÄDSLA LÅG BAKOM ALLT, om Estlands historia under det sovjetiska ockupationen, som drygt 400 personer samlades på Sanomatorget i Helsingfors. De flesta var där för att lyssna på en av bokens redaktörer, journalisten Imbi Paju biträdd av den prisade och kontroversiella författaren Sofi Oksanen, både med estniska rötter. Men där finns också de som hävdar att dagens Estland upprättat en slags apartheid-politik gentemot den ryska minoriteten, där finns finska nationalister som kräver Karelen åter, där finns finska muslimer som hävdar sitt, ja det rä sannerligen en katten på råttan-råttan på repet-tillställning, men ändå går allt tämligen lugnt till och utanför upprätthåller några hästburna poliser kontroll av läget. Å ena sidan förnekas den sovjetiska terrorn och deportationerna under kriget, å den andra vill antologiförfattarna just påminna om detta historiska faktum.

Inga kommentarer: