torsdag 25 juni 2015

Heidruns 25 (10)

Heidruns 25 år

Heidruns i det gröna,
grönt självt, ett slott
som Claes Andersson
uttryckte det en gång.

Heidruns har varit
hemvist för konstnärer,
intellektuella, hungriga och
samhällssolidariska i 25 år.

Varifrån all denna uthålligt
gestaltande kraft?
Fensboloasen vilar
på en artesisk brunn,
långt nere finns
en källa åt alla
trollbundna av ”slottet”
och dess invånare.

   Susanne Gerstenberg   Till Heidruns

Geten har betat upp en glänta.
Hennes skälla hörs.
I den röda spannen finns mjölk.

Geten blir äldre.
Hon är verklig.

Okuvliga get.
Betar, klingar, ger mjölk.

     Sara Gidlund 2015


Inga kommentarer: