söndag 30 november 2014

Det omöjliga alfabetet: S / s

S
En spik är en spik. Det kan vara nog. Men en spik
kan fylla andra funktioner än bara nyttans. Det är
som bekant den omgivande verkligheten som ger
en språklig utsaga, en handling eller ett föremål,
dess egentliga innebörd – som i följande exempel
från ett alfabetiseringsprojekt i Peru.
   Deltagarna skulle med hjälp av en enkel Instamatic-
kamera avfotografera det som för dem betydde ’förtryck’.
En pojke löste uppgiften genom att ta ett kort på en i
väggen inslagen spik.
   Om man för ett ögonblick bortser från den miljö och
det sociala sammanhang som denna avporträtterade spik
hör hemma i, skulle fotot kunna vara hämtat från en
postmodernistisk konstutställning någonstans i Sverige.
Eller världen.
   Det är berättelsen bakom den peruanska spiken, som
ger bilden dess laddning: Pojken som bodde i ett brädskjul
i Limas utkant, måste också han bidra till familjens uppehälle.
Detta gjorde han genom skoputsning inne i stadens centrum.
Men det var långt att gå och tungt att bära skoputsargrejerna
morgon och kväll. Pojken hade därför fått ’hyra’ en spik inne
i en restaurang – att hänga lådan på. För detta betalade han en
viss procens på skoputsarinkomsten. Detta var hans bild av
förtrycket.

S
Slumpen är det enda riktigt pålitliga här i tillvaron.

Den gör dig aldrig besviken i onödan.Inga kommentarer: