torsdag 27 november 2014

Det omöjliga alfabetet: Q / q

Q

– Quosque tandem abutere, Göran Persson, patienta nostra,
dundrar och dunkar Bertil Jonsson LO-näven i bordet.
– Jag vet ert bästa, jag ser till helheten! Jag har inblick, utblick
och överblick. Samhället är inget nöjesfält, utlandsskulden
ingen slickepinne, arbetslösheten är ett gissel!
– Vi måste dela på bördan, undervisar Persson.
– Nänä, jo visst, jag bara undrade, säger Bertil Jonsson.
– I never promised you a rose garden … nynnar statsministern
triumfatoriskt när han kliver ur talarstolen i Folkets Hus.

Och: Snipp, snapp, snut – så var den kongressdebatten slut!

”Quosque …” är en anspelning på Ciceros första tal till Catilina (60-talet f.kr)
där han säger: ”Hur länge skall du missbruka vårt tålamod?”
LO-kongressen ägde rum 1996 då Jonsson var LO-ordförande och Persson
satsminister.

q

Det var då: vepekå
Nu är nu: vepequ
Sen får vi se
vad som händer med v …

Apropå Vänsterpartiets kongressbeslut 1996 om att skriva in
feminismen i partiprogrammet.

Inga kommentarer: