söndag 20 september 2015

Where do we emigrate to?Folkvandring, migration, betraktar vi tyvärr som någon sorts katastrof i sig, när det är anledningen till flykt och uppbrott från hus och hem, nämligen kriget, våldet, terrorn mot befolkningen i respektive land som är den egentliga katastrofen – för dem, de drabbade.
I och för sig finns det anledning att fundera över hur vi kan hjälpa till i den krissituation som drabbar så många, men när vi använder ord som "smärtgräns" så bör vi fundera på vems smärtgräns vi menar.

Den definitiva gränsen mellan liv och död är ju något som dessa människor från Syrien, Irak och andra länder ständigt lever med.
Konflikternas ursprung och anledning kan vi också analysera, men borde vi inte också fråga oss varifrån alla vapen kommer? Det råder otvetydigt ett förödande överskott på just vapen i snart sagt alla delar av världen. Vem har tillverkat dem? Vem har tjänat grova pengar på just detta?
I lördags (19/9 2015) invigde landshövding Kenneth Johansson  en lika krävande och som nödvändig utställning på Värmlands Museum i Karlstad: WHERE DO WE MIGRTE TO? Namnet på denna utställning avslutas med samma frågetecken, som alla dessa människor bär inom sig när de sitter hopträngda i överfyllda båtar på Medelhavet, när de vandrar i dagar och vekor mot det mål som hägrar bortom krig och förödelse. Det är en utställning där konsten och verkligheten är tätt hopvirade och det betyder att det angelägna temat, som egentligen består av flyktens, migrationens dramatiska och fasansfulla sidor står i centrum.  De 22 verken är skapade av olika internationella konstnärer och grupperingar med Nils Van Tomme från Center for Art Design and Visual Culture, Baltimore, USA, som curator. Det är Karlstad som är första plats för utställningen i Europa och den kunde knappast ha varit mera aktuell än just nu när de stora flyktingströmmarna från Mellanöstern och Afrika sätter våra humanistiska värderingar på prov. Det är ett samarbete mellan Värmlands Museum och Svenska Migrationscentret som möjliggjort detta.


När jag skrev "krävande" utställning menar jag att Where do we ... kräver gott om tid, en hel del eftertanke, gärna diskussioner kring sitt angelägna ämne. Migration är en av vår tids stora frågor. En tredjedel av världens befolkning är i rörelse över Jorden – på flykt undan krig, naturkatastrofer och förtryck. Det som driver dem är den obändiga viljan till liv, till att överleva, till att dela sin stund på jorden – med oss!

Utställningen pågår till 22/2 2016 – du har tid på dig, men det har inte de, de som bär på sina liv likt en blytungt frågetecken.

Inga kommentarer: