tisdag 1 maj 2012

1 maj 2012

FÖRSTA MAJ-tal (Kumla, Hällefors, 2012) Mötesdeltagare, medmänniskor, kamrater! Återigen samlas vi på gator och torg runt om i Sverige, runt om i världen, för att fira arbetarnas egen högtidsdag. År 1884 reste amerikanska arbetare kravet på 8-timmars arbetsdag och sex år senare hölls det första 1 maj-mötet i Sverige med samma krav. Det är en lång kedja av kamp för ett mera rättfärdigt samhälle och en bättre värld som vi ingår i. Som en röd tråd i denna tradition löper den internationella solidariteten, den som säger att varje människa har ett och samma värde, den som säger att varhelst det finns förtryckta och utsugna människor i världen så är heller inte vi fria och lyckliga människor. När jag besökte de jordlösas organisation, MST, i Brasilien fick jag lära mig mycket av deras kamp, hur de på ett ytterst medvetet sätt betonade sambandet mellan respekt för naturen och odlandet, hur man arbetar med att skapa ett både jämlikt och jämställt samhälle och hur man ser på världens framtid: VI MÅSTE GLOBALISERA HOPPET, sa de och det gav i alla fall mig en ny syn på själva globaliseringsbegreppet.

Inga kommentarer: