lördag 5 maj 2012

Heidruns Förlag har glädjen att presentera en ny bok: Dä ha satt säj på hôvve David Liljemark Värmländske betraktelser Bokens noveller speglar värmländska företeelser som många värmlänningar kan känna igen men som också kan bli överraskningar för dem som tror sig ha en klar och tydlig bild av Värmland och värmlänningarna. Mycket av berättandets glädje finns givetvis i själva ordvrängandet, som i sig är ett slags spegel för den inbillade eller verkliga värmländska mentaliteten. David Liljemark träder in i kedjan av folkmålsmålande ordbrukare, alltifrån Fredrik på Ransätt, via Fröding och Gunnar Ehne – för att nu inte tala om alla muntliga historieberättare – in i vår egen tid. "Dä ha satt sej på hövve" är helt enkelt en bok med Värmländske Betraktelser, skriven på värmländska på ett sätt som David Liljemark tolkar det och som är högst personligt. Den värmländska novellsamlingen ”Dä ha satt säj på hôvve” vidareutvecklar och återkopplar teman och uttryck ur Liljemarks tidigare produktion, men fungerar lika väl som fristående introduktion till hans författarskap. En blandning av det stôlligt komiska och det personligt hållna, med det inre och yttre Värmland som ständig referenspunkt. Vad det hela handlar om? Ja, den som det visste ... Jo, lite kan vi avslöja:Om gott kaffe, en magisk anslagstavla, en plånbok, en purken frisör, en trädgårdsmästare, en hylla, alfapet på värmländska, fåglar förstås och mycket annat. För den som tidigare bekantat sig med David Liljemarks böcker om helbrägdagöraren Boltsius, Ritman Katz och andra känner igen denna alldeles speciella vurm för det speciella! Tecknad boktrailer: www.youtube.com/watch?v=7z6NkDPJrvk

Inga kommentarer: