söndag 8 februari 2009

Vinterdikt

Ulf Andersson, som senare i vår ger ut en ny diktsamling – Det självklaras tyngd – bjuder på en dikt ur sin förra diktsamling Trädens diplomati:

Högvinter, solsken, vindstilla
och sju grader kallt.

Skidspåren förflyttar sig
med lätthet och glädje
genom landskapet.

De mötandes ansikten är vänliga.
Någon plats för oro eller
misstänksamhet finns inte.

Om vädret står sig
kan vad som helst hända.