måndag 27 juli 2015

Stewe Claesons Heidrun-hälsning

Ja Heidruns ja ...  Jag har ofta sagt att den skog där bara en fågel sjunger, om än aldrig så fint, är en dödstrist och stendöd skog. 

Heidruns för mig är ett exempel på att Sverige är en kulturnation. Den stora kulturen, det levande samtalet, de överraskande upplevelserna behöver man inte söka på Skeppsholmen i Stockholm – de finns runtom i riket. 
   Och en sådan punkt, lika viktig som vilken Stockholmsinstitution som helst, är Heidruns. Efter 25 år kan man säga att Heidruns är lika viktig som Ale stenar eller Hoburgsgubben – en del av själva riket. Och lika omöjlig att tänka bort som Storvätteshogna.
   
   Stewe Claeson, författareInga kommentarer: