tisdag 29 juni 2010

Planeringsmöte inför sommarsöndagarnaBilderna, uppifrån:
Karin & Lasse, två säkra crew-kort!

Ständige sekreteraren Östlund, tillika ljusansvarig. (Vid inspektionen visade sig alla fem glödlamporna vara vid full lyskraft, trots den hårda vintern!

Ordföraren Vingren, tillika programansvarig.

Delar av styrelsen i rådslag, till mötet kom NWT:s lokalkorre Aron Eriksson för att fånga upp delar av det storstilade jubileumsprogrammet.

Nya, friskt trädoftande bänkar kommer att göra susen...

Nytt för året: kravallstaket, en nödvändighet med tanke på sommarens publiklockande program.

Inga kommentarer: