tisdag 2 december 2014

Det omöjliga alfabetet: U / uU
Undrens tid är icke förbi, förhoppningsvis.
Finskan är ett ofta pålitligt och obegripligt språk,
där även bokstäverna bjuder upp till dans.
Idag ska vi lära oss vad Fågelsångsvägen heter:
Linnunlauluntie.
   Men hur hittar man dit? Jo, genom att fråga,
förmodligen kommer det en vänlig själ som vet,
toivottavasti!

u
Utan väder stode vi oss slätt. Man kan ju inte
diskutera livets mening hela tiden.

   När solen skiner och det regnar,
   då dansar alla Guds små änglar.
   När solen skiner och det haglar,
   då klipper Satan sina naglar

(Ur ett brev från Margit Aronsson, Björneborg. Versen ingår i En liten väderbok,

sammanställd av Bengt af Klintberg.)

Inga kommentarer: