fredag 8 februari 2013

Ett meningslöst liv, det var frågan ...som jag ställdes inför på Karlstads Universitet igår vid lunch. Här följer mina anteckningar direkt ur boken i knäet:

Den som lever lever.
Meningen är nog just detta: att –
Att vara människa, en av många, en av oss.
Meningslöst kan livet bli när det är till ända,
när döden tagit över.
Är då döden meningslös?
Så många människor som riskerat och gett sina liv
för livets sak!

Till saken: ett meningslöst liv ...

Den som har allt, eller kan köpa allt
den är nog nära frågeställningens ja,
den som förlorat sin längtans drivkraft, sina drömmars vingar,
sin egen förundran inför allt, allt som  i n t e  kan köpas för pengar...

För den som inget har, men som sträcker sig efter vattenglaset, riskornet
eller skuggans lena hand, den har ingen anledning att fundera
på denna frågeställning, men den
som både har och saknar allt,
den borde befrias från ägandets tyranni
och i ställe hitta en mening – helt gratis!

Inga kommentarer: