måndag 30 november 2009

Lettiska ambassadenJuris Kronbergs, brobyggaren över Östersjön och introduktören i bägge riktningarna mellan Sverige och Lettland berättar om böcker som hittat vägen över vattnet, bland annat Knuts Skujenieks dikter i boken Som ekens rot till vatten. Skalden Tobias Berggren läser två opublicerade dikter från Venspils och Lettland.

Inga kommentarer: